مست غروریم  

 
وقت آن شد که از این دار فنا درگذریم
کاروان رفته و ما در سر ره در گذریم
توشه راه نداریم چه تدبیر کنیم
منزل دور و دراز است عجب بی خبریم
توشه راه حقیقت که نه نان است و نه آب
توشه آنست که ایمان درستی ببریم
خانه و خانقه و منزل ما زیر زمین
ما به تعمیر سر و ساختن بام و دریم
 
خانه اصلی ما گوشه قبرستان است
 
ای خوش آن روز که من با تو در آن خانه دریم
پدر و مادر و یاران و عزیزان رفتند
ما عجب مست غروریم چه کوته نظریم
دم به دم می گذرند از نظر ما یاران
این قدر دی

ادامه مطلب  

آهنگ من دیوانه نیستم سیامک عباسی  

 
 
متن آهنگ من دیوانه نیستم سیامک عباسی
درسته که درگیر روزای سختمبرای تو که وقت دارم عزیزمواسه این همه ناامیدی دعا کندعا کن فقط کم نیارم عزیزمجوونم، جوونم، جوونم، جوونمنه اونقد که از عشق چیزی ندونمنه اونقد که عین خیالم نباشهنه اونقد که بی تو بخوام و بتونمای عشقببین دلم شکستهاز این شبای خستهاز این همه جداییای عشقخرابه حال و روزممی‌سازم و می‌سوزمتوو تنهاییاز این زخم کهنه ابایی ندارمکه زخم عمیقم نمک گیر عشقهچشای سیاه تو تقصیر من نیستچشای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1